Καλωσήρθατε στο Εργαστήριο Υπηρεσιών Μετασχηματισμού

Γενική Περιγραφή Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Υπηρεσιών Μετασχηματισμού (Transformation Services Laboratory) ασχολείται με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, επιμόρφωση και παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

  • Σχεδίαση και υλοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών (business process management) και δικτύων αξίας (value networks),  για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Συνδυασμός ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και web services με στόχο την επίτευξη της καταλληλότερης προσαρμογής των ηλεκτρονικών ψηφιακών αντικειμένων στις απαιτήσεις και στις ανάγκες κάθε ατόμου.
  • Παροχή λογισμικού και υπηρεσιών για τη σύνδεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Αυτή η δημοσίευση είναι επίσης διαθέσιμη και στα:English